Programm­übersicht

Dezember 2018

PACT café
 • 28.11.18
 • 05.12.18
 • 12.12.18
Eintritt frei

PACT Café
Get-together für Familien

children and other radicals
 • 15.12.18
 • 16.12.18

Oblivia
Children and Other Radicals

Januar 2019

Tag der offenen Tür
 • 19.01.19
Eintritt frei

›Tag der offenen Tür‹
Die ehemalige Waschkaue heute

John The Houseband
 • 26.01.19
 • 27.01.19

John The Houseband
›Der Nussknacker‹

Februar 2019

›ON THE CUSP‹
 • 08.02.19
 • 09.02.19

Ian Kaler / Cullberg Ballett
›ON THE CUSP‹

›True Copy‹
 • 23.02.19
 • 24.02.19

BERLIN
›True Copy‹

Ensemble Musikfabrik
 • 24.02.19

Ensemble Musikfabrik
›A View from Afar‹